Page 20 - Breco Fittings
P. 20

 B-272-0402C
1/4" Push-Lock x 1/8" NPTF Male Pipe
B-272-0402C-BULK (min. qty. 250)
1/4" Push-Lock x 1/8" NPTF Male Pipe
B-272-0404C
1/4" Push-Lock x 1/4" NPTF Male Pipe
B-272-0404C-BULK (min. qty. 250)
1/4" Push-Lock x 1/4" NPTF Male Pipe
B-272-0406C
1/4" Push-Lock x 3/8" NPTF Male Pipe
B-272-0502C
5/16" Push-Lock x 1/8" NPTF Male Pipe
B-272-0504C
5/16" Push-Lock x 1/4" NPTF Male Pipe
B-272-0504C-BULK (min. qty. 250)
5/16" Push-Lock x 1/4" NPTF Male Pipe
B-272-0602C
3/8" Push-Lock x 1/8" NPTF Male Pipe
B-272-0604C
3/8" Push-Lock x 1/4" NPTF Male Pipe
B-272-0604C-BULK (min. qty. 250)
3/8" Push-Lock x 1/4" NPTF Male Pipe
B-272-0606C
3/8" Push-Lock x 3/8" NPTF Male Pipe
B-272-0606C-BULK (min. qty. 250)
3/8" Push-Lock x 3/8" NPTF Male Pipe
B-272-0608C
3/8" Push-Lock x 1/2" NPTF Male Pipe
B-272-0608C-BULK (min. qty. 250)
3/8" Push-Lock x 1/2" NPTF Male Pipe
B-272-0612C
3/8" Push-Lock x 3/4" NPTF Male Pipe
B-272-0804C
1/2" Push-Lock x 1/4" NPTF Male Pipe
B-272-0806C
1/2" Push-Lock x 3/8" NPTF Male Pipe
B-272-0806C-BULK (min. qty. 250)
1/2" Push-Lock x 3/8" NPTF Male Pipe
B-272-0808C
1/2" Push-Lock x 1/2" NPTF Male Pipe
B-272-0808C-BULK (min. qty. 250)
1/2" Push-Lock x 1/2" NPTF Male Pipe
B-272-0812C
1/2" Push-Lock x 3/4" NPTF Male Pipe
B-272-1006C
5/8" Push-Lock x 3/8" NPTF Male Pipe
B-272-1008C
5/8" Push-Lock x 1/2" NPTF Male Pipe
B-272-1012C
5/8" Push-Lock x 3/4" NPTF Male Pipe
B-272-1208C
3/4" Push-Lock x 1/2" NPTF Male Pipe
B-272-1212C
3/4" Push-Lock x 3/4" NPTF Male Pipe
B-272-1212C-BULK (min. qty. 250)
3/4" Push-Lock x 3/4" NPTF Male Pipe
B-272-1612C
1" Push-Lock x 3/4" NPTF Male Pipe
B-272-1616C
1" Push-Lock x 1" NPTF Male Pipe
$2.44 B-290-0406C $7.28
1/4" Push-Lock x 3/16" Inverted Flare Male Swivel
$2.08 B-290-0407C $5.62
Push-Lock Hose Barbs
        $2.94 $2.48 $2.48 $3.28 $3.78 $3.28 $3.14 $2.94 $2.48 $3.42 $2.88 $5.38 $4.64 $12.16 $4.24 $3.94 $3.42 $5.38 $4.58 $9.26 $9.06 $8.82 $11.34 $9.26 $8.82 $7.50 $22.62 $26.52
1/4" Push-Lock x 1/4" Inverted Flare Male Swivel
B-290-0408C $6.02
1/4" Push-Lock x 5/16" Inverted Flare Male Swivel
B-290-0508C $7.58
5/16" Push-Lock x 5/16" Inverted Flare Male Swivel
B-290-0510C $9.70
5/16" Push-Lock x 3/8" Inverted Flare Male Swivel
B-290-0608C $6.54
3/8" Push-Lock x 5/16" Inverted Flare Male Swivel
B-290-0610C $6.86
3/8" Push-Lock x 3/8" Inverted Flare Male Swivel
B-290-0812C $11.34
1/2" Push-Lock x 1/2" Inverted Flare Male Swivel
B-290-1014C $15.66
5/8" Push-Lock x 5/8" Inverted Flare Male Swivel
 B-278-0402C
1/4" Push-Lock x 1/8" NPSM, Ballseat
B-278-0404C
1/4" Push-Lock x 1/4" NPSM, Ballseat
B-278-0406C
1/4" Push-Lock x 3/8" NPSM, Ballseat
B-278-0604C
3/8" Push-Lock x 1/4" NPSM, Ballseat
B-278-0606C
3/8" Push-Lock x 3/8" NPSM, Ballseat
B-278-0808C
1/2" Push-Lock x 1/2" NPSM, Ballseat
B-278-0812C
1/2" Push-Lock x 3/4" NPSM, Ballseat
B-278-1212C
3/4" Push-Lock x 3/4" NPSM, Ballseat
B-284-0410C
$8.64 $4.98 $7.88 $7.66 $9.44 $10.98 $15.24 $21.30
$6.40
    1/4" Push-Lock x 3/8" SAE 45° Female Swivel
B-284-0510C $6.54
5/16" Push-Lock x 3/8" SAE 45° Female Swivel
 B-284-0610C
3/8" Push-Lock x 3/8" SAE 45°
B-284-1217C
3/4" Push-Lock x 3/4" SAE 45°
B-286-0407C
1/4" Push-Lock x 1/4" JIC Male
B-286-0409C
1/4" Push-Lock x 3/8" JIC Male
B-286-0609C
3/8" Push-Lock x 3/8" JIC Male
B-286-0812C
1/2" Push-Lock x 1/2" JIC Male
B-286-1014C
5/8" Push-Lock x 5/8" JIC Male
B-286-1217C
3/4" Push-Lock x 3/4" JIC Male
$5.28
Female Swivel
$15.38
Female Swivel
$5.00 $7.88 $7.88 $9.50 $19.40 $19.46
      – 20 –
www.zsi-foster.com
 
   18   19   20   21   22